სასტუმრო დავითი მთის ქუჩაზე

იხილეთ სასტუმროს ნომრები

101 1 დიდი საწოლი,  1 ერთადგილიანი
102 1 ორკაციანი დიდი საწოლი
103 1  ორკაციანი დიდი საწოლი
104 1 ორკაციანი  1 ორსართულიანი საწოლი
201 2 ორსაწოლიანი დიდი და 1 ორსართულიანი ბავშვების
202 ერთი დიი საწოლი 1 დივანი 1 ლეჟანკა
203 1 დიდი საწოლი 1 დივანი 1  ლეჟანკა
204 2 დიდი საწოლნახევრიანი + დივანი ერთ კაცზე
205 1 ორკაციანი1 ერთკაციანი  1 ლეჟანკა
206 1 ორსაწოლიანი. 1 ერთსაწოლიანი
207 ერთი ორკაციანი 1 ერთკავიანი 1 ლეჟანკა
208 2 საწოლნახევრიანი ლეჟანკა
209 1 ორადგილიანი დიდი საწოლოი 1 ერთადგილიანი,  1 დივანი
210 1 დიდი ორკაციანი, 1 ერთკაციანი. 1 ორსართულიანი
301 1 დიდი ორსაწოლიანი, 1 ერთსაწოლიანი. 1 ორსართულიანი, 1 დივანი
302 1 დიდი ორსაწოლიანი და 1 ერთსაწოლიანი
303 1 დიდი ორსაწოლიანი და 1 ერთსაწოლიანი
304   1   ორსაწოლიანი 1 ერთსაწოლიანი
305 2 საწოლნახევრიანი
306 1 დიდი ორსაწოლიანი და 1 ერთსაწოლიანი 1 დივანი
307 1  დიდი საწოლი 1 ერთადგილიანი 1 დივანი
308 1 დიდი ორადგილიანი
401 1 დიდი ორსაწოლიანი, 1 ერთსაწოლიანი. 1 ორსართულიანი, 1 დივანი
402 1 დიდი საწოლი 1 ერთადგილიანი
403 1 ორსაწოლიანი
404 1 დიდი საწოლი და 1 ერთადგილიანი, 1 დივანი
405 2 საწოლნახევრიანი
406 1 დიდი საწოლი 1 ერთ ადგილიანი 1 მდივანი
407 1  დიდი საწოლი,   1 ორსართულიანი. ბავშვის
408 1 დიდი საწოლი.  1 დივანი